Magma Geopark AS arbeider med produktutvikling, guidinger, undervisning, utstillinger, innovasjon og aktiviteter i samarbeid med sine lokale og internasjonale partnere. Målet med satsingen er å skape mer aktivitet i regionen innen verdens største næring turisme og formidle realkompetanse til befolkning og gjester. Fylkeskommunen er medeier i og gir årlig tilskudd til Magma Geopark AS. Magma Geopark AS har i 2009 hatt et godt driftsår. Vest-Agder fylkeskommune bevilget et driftstilskudd på 80 000 kroner for 2009. Regnskapet viser et underskudd på 104 688 kroner. Det budsjetterte underskuddet var på 370 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2010 | Skriv ut siden