-Vi må mobilisere for å løfte de tradisjonelle håndverkfagene opp på et godt nok nivå. Restaurering lønner seg i det store miljøregnskapet. Det er stor verdi å ta vare på tradisjonelle og gode byggeteknikker og materialbruk, sa Holme.

Ordfører Tønnes Seland i Audnedal kommune, som huser Byremo videregående skole med lange

Tønnes Seland
Tønnes Seland
tømrerfaglige undervisningstradisjoner, pekte på at det ikke er nok å bare gi et tilbud innen de aktuelle håndverkene som Riksantikvaren ser behov for. De som velger å ta slik utdanning må også vite at det er jobber å gå inn i når de er ferdig utdannet. Det må derfor til et samspill mellom flere aktører for å sikre et slikt rekrutteringsmarked.


av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer