-Vi må mobilisere for å løfte de tradisjonelle håndverkfagene opp på et godt nok nivå. Restaurering lønner seg i det store miljøregnskapet. Det er stor verdi å ta vare på tradisjonelle og gode byggeteknikker og materialbruk, sa Holme.

Ordfører Tønnes Seland i Audnedal kommune, som huser Byremo videregående skole med lange

Tønnes Seland
Tønnes Seland
tømrerfaglige undervisningstradisjoner, pekte på at det ikke er nok å bare gi et tilbud innen de aktuelle håndverkene som Riksantikvaren ser behov for. De som velger å ta slik utdanning må også vite at det er jobber å gå inn i når de er ferdig utdannet. Det må derfor til et samspill mellom flere aktører for å sikre et slikt rekrutteringsmarked.


av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer