Prosjektleder Henrik Stensland redegjorde for kort tid siden fylkespolitikerne og administrativ ledelse i Vest-Agder fylkeskommune om byggearbeidene som pågår på Kristiansand katedralskole Gimle. Han opplyste at det, siden fylkesutvalget i september utvidet kostnadsrammen for prosjektet fra 72,5 millioner kroner til 82 millioner kroner, nå beregnes en endelig prosjektkostnad på 89,2 millioner kroner. Da fylkestinget i dag behandlet økonomisk rapport for årets fire første måneder besluttet tinget å øke rammen til byggeprosjektet med sju millioner kroner. Prosjektrammen er dermed etter dette vedtaket på 89,5 millioner kroner.

I følge prosjektleder Stensland er byggearbeidene i tråd med fremdriftsplanen. Skolen skal være klar til å bli tatt i bruk fra skolestart.


av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2010 | Skriv ut siden