Agder politidistrikt har sendt et forslag til ny tjenestedistriktstruktur i Agder politidistrikt på høring til blant annet Vest-Agder fylkeskommune. Bakgrunnen for forslaget er å få vurdert antall og størrelser på tjenestesteder i de ulike driftsenheter. Fylkesutvalget uttalte tirsdag, som fylkeskommunens høringsvar, at en er inneforstått med at politiets mange oppgaver bør samordnes og effektiviseres, ikke minst på bakgrunn av økt organisert kriminalitet. Agder politidistrikt bør imidlertid ta sine egne publikumsundersøkelser på alvor og medvirke til at politiet er til stede i nærmiljøet og kan rykke ut på kort varsel når slikt behov melder seg. Fylkesutvalget forutsetter for øvrig at saken kommer på høring på nytt når politimesteren har gjort sine vurderinger og anbefalinger.

Utgangspunktet for utredningen er, etter det en kan se fra fylkeskommunens side, at de nåværende økonomiske rammene vil kunne føre til et dårligere tjenestetilbud ved at lønnskostnader og kostnader knyttet til eiendom, bygg og anlegg vil ta en stadig større del av budsjettet. De mindre tjenestestedene vil derved få et dårligere tjenestetilbud.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft konstaterer i i høringssaken at, ut fra høringsforslaget, vil det ikke lenger være noe fast politimyndighet nord for E- 18/ E 39 i Vest-Agder, med unntak av Vennesla. -Det er vanskelig å forstå at denne utredningen imøtekommer kritikken som er fremkommet med hensyn manglende operative og trygghetsskapende virksomhet, uttrykker fylkesrådmannen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2010 | Skriv ut siden