Fylkestinget vedtok i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med tre millioner kroner til sluttfinansiering av utbyggingen av Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter i Hægebostad. Senteret har vært prosjektert og under utbygging siden 2005. Arbeidene følger oppsatt kostnadsramme og fremdriftsplan.. Tingparken IKS vil ferdigstille anlegget til juni 2011. Totale kostnader for anlegget vil ende på 19,4 millioner kroner.

Fylkeskommunen har tidligere lagt inn betydelige beløp for å erverve og ruste opp Tingparken. Hægebostad kommune har bevilget halvparten av de nødvendige resterende midlene som må til for at prosjektet kan ferdigstilles..

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden