Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum hadde i 2009 et budsjett på vel 9,4 millioner kroner. Regnskapet viser et underskudd på vel 310 000 kroner. Stiftelsens egenkapital er på vel 1,4 millioner kroner. Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til fyrmuseet for at det blant annet skal utvikles som en av landsdelens viktigste kulturaktører. For 2009 ytet Vest-Agder fylkeskommune et tilskudd på 1,5 millioner kroner, opplyses det i stiftelsens årsmelding som onsdag ble behandlet i fylkestinget.

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som kulturminne. I 2000 valgte fylkestinget Lindesnes fyr til Vest-Agders tusenårssted. Fra andre halvår i 2008 fikk Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum formell status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum.

Vest-Agder fylkeskommune har siden stiftelsen opprettelse hatt det faglige ansvaret for den

Tusenårsstedet på Lindesnes i kveldsstemning
Tusenårsstedet på Lindesnes i kveldsstemning
antikvariske og kulturhistoriske delen av stiftelsen virksomhet. Som en konsekvens av dette har fylkeskommunen stilt kompetanse og kapasitet fra egne ansatte til rådighet for stiftelsen etter behov. Samtidig inneholder den årlige driftsavtalen en overføring til stiftelsen av ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens tusenårsanlegg samt restaurantbygget som fylkeskommune eier.

Det er også formalisert en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Lindesnes Fyrmuseum om tilbud for den Kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Alle sjuende klassinger i fylket får tilbud om et dagsbesøk med faglig innhold ved museet. Nærmere 2500 elever besøkt museet i 2009 og tilbudet er et av de mest etterspurte i skolesekksammenheng.

Omkring 80 000 mennesker besøker fyret hvert år.

av admin, publisert 17. juni 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer