Kommunene Mandal, Verdal, Arendal og Tingvoll ble vinnere av hver sin kategori i konkurransen "Friluftsliv og universell utforming" som Direktoratet for naturforvaltning står bak. Bidrag fra vel 40 kommuner deltok. Det var i fjor at direktoratet inviterte landets kommuner til en konkurranse i tilrettelegging og bruk av friluftslivsområder. Formålet var å stimulere til økt friluftslivsaktivitet for alle, og spesielt for mennesker med funksjonsnedsettelser, gjennom fysisk tilrettelegging, informasjon og utvikling av aktivitetstilbud. Prisutdelingen fant sted under Nordisk Park- og friluftskongress i Oslo denne uken.

Mandal kommune vant i kategorien for fysisk tilrettelegging med prosjektet «Tilgjengelighet for alle i skjærgården». Skjærgården i Mandal er et av byens nære friluftsområder. Kommunen legger vekt på et bredt spekter av rekreasjonsområder som er universelt utformet og beregnet for ulike typer aktiviteter som blant annet tur, bading og fiske. Gjennom tilrettelegging av friluftsliv ønsker man å inspirere nye brukere til økt fysisk aktivitet.

I tillegg til diplom, heder og ære består prisen av 50.000 kroner som skal brukes til gode tiltak. Juryen har bestått av representanter fra Direktoratet for naturforvaltning, Friluftsrådenes landsforbund, Friluftslivets fellesorganisasjon, Unge funksjonshemmede, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Deltasenteret.

Direktoratet for naturforvaltning og Deltasenteret har laget en folder som forteller mer om vinnerne, med gode råd til andre som kan tenke seg å sette i gang liknende prosjekter. (PDF-fil, 620 kB.)


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2010 | Skriv ut siden