Nordsjøkommisjonen ble opprettet i 1989 og er en interesseorganisasjon for regionale myndigheter -fylker og tilsvarende - i syv land rundt Nordsjøen. Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen i Telemark er president i organisasjonen. Begge fylkeskommunene på Agder er medlem av Nordsjøkommisjonen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2010 | Skriv ut siden