Da fylkestinget i dag drøftet strategiske innspill til neste års budsjett vedtok fylkestinget enstemmig at for å styrke elevdemokrati og -medvirkning ved de videregående skolene i Vest-Agder, arbeides det for å etablere et elev- og lærlingeombud i fylket. Ombudet skal ha som primær oppgave å informere elever/lærlinger om deres rettigheter og plikter i den videregående skole og løfte elevdemokratiets rolle. Stillingen søkes innarbeidet i neste års budsjett og en utfyllende stillingsinstruks utarbeides.

Vest-Agder fylkeskommune har en vennskapsavtale med Vest-Viru - Lääne Viruma i Estland. Avtalen ble underskrevet 12. juni 1995. Nå har Vest-Agder fått invitasjon til et nytt besøk for å reforhandle vennskapsavtalen. Guvernøren i Vest-Viru Einar Vallbaum har laget et utkast til ny avtale. Fylkesutvalget var i et møte denne uken enig i at samarbeidet videreføres. Fylkesordfører Terje Damman ble gitt fullmakt til å skrive under den reviderte avtalen i forbindelse med et besøk i begynnelsen av september.

av admin, publisert 15. juni 2010 | Skriv ut siden