I Vest-Agder fylkeskommune er en opptatt av å få dampskipet ”Hestmanden” ferdigstilt som krigsseilernes minnesmerke så snart som praktisk mulig. Vest-Agder fylkeskommune var en av initiativtakerne til at det i 1995 ble opprettet et ”D/S Hestmandens Restaureringsfond”. Aksjonen for D/S Hestmanden ble startet i forbindelse med markeringen av frigjøringsjubileet i 1995. Daværende fylkesordfører Ludvig Hope Faye var sentral i arbeidet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal anmode Riksantikvaren om å godkjenne et tilbud fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter for restaurering av skipet ut fra at skipet skal ligge ved kai med en kostnadsramme på 22,5 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune vil tilby seg å forskottere Riksantikvarens tilskudd under forutsetning av en utbetalingsplan med seneste utbetaling i 2013.

Det presiseres at fylkeskommunens forskottering er betinget av at arbeidene med skipet skjer på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter.

Det legges opp til at det innledes drøftinger med Stiftelsen Arkivet om drift av Hestmanden som krigsseilernes nasjonale minnesmerke som alternativ til konsolideringen med Vest-Agder museet.

Vest-Agder fylkeskommune vil videre ta initiativ overfor Regjeringen og Stortinget til å få en egen bevilgning til fullføring ”Krigsseilernes minnemerke - Hestmanden” i 2011, slik at ikke utgiftene til dette må belastes norsk fartøyvern.

Det uttrykkes fra fylkeskommunens side at det er meget viktig å få avsluttet prosjektet Hestmanden og få åpnet krigsseilernes nasjonale minnesmerke i 2011, når Hestmanden er 100 år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2010 | Skriv ut siden