Helse- og omsorgsministeren peker i sitt svar på at både departementet og Helsedirektoratet i flere sammenhenger har oppfordret fylkeskommunene til å involvere de privatpraktiserende tannlegene i det offentlige tannhelsearbeid gjennom inngåelse av avtaler. Hun viser også til at Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt et arbeid med revisjon av lov om tannhelsetjenesten, og at spørsmålet om lovfesting av pasientens rett til å kunne velge behandler inngår i dette arbeidet.


av admin, publisert 29. juni 2010 | Skriv ut siden