Elev- og lærlingombudene skal ivareta elever og lærlingers interesser, og bidra til at de blir mer aktive og bevisste i forhold til sin egen opplæringssituasjon. Samtidig arbeider ombudene for at elevene og lærlingene skal få større innflytelse på sin egen opplæring. I dag har fjorten fylkeskommuner. De fylkeskommunene som ikke har ombud er Finnmark, Troms, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. For Vest-Agder fylkeskommunes del vedtok fylkestinget nylig at det skal arbeides for å få etablert et ombud for skolene og at stillingen blir lagt inn i kommende års budsjett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2010 | Skriv ut siden