Stortinget har vedtatt endringer i merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet fra 1. juli 2010 som vil gi et justert momssystem og en administrativ forenkling for de fleste av aktørene som berøres. Endringene innebærer avgiftsplikt med 8 prosent og vil gi en årlig avgiftslettelse på om lag 335 millioner kroner for kultur- og idrettssektoren. Fra 1. juli 2010 innføres det 8 prosent merverdiavgift på inngangspenger til museer, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer som gir store billettinntekter. Det innføres også 8 prosent merverdiavgift på formidling av slike tjenester.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2010 | Skriv ut siden