Det sendes i disse dager ut melding om høring på Regional plan for Kristiansandsregionen 2010 - 2050. Planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig planlegging. Det forutsettes at planen revideres med jevne tidsintervaller, slik at den blir et oppdatert og et hensiktsmessig redskap for en langsiktig, folkevalgt styring av den regionale utviklingen.Planutkastet er sendt til kommuner, statlige etater, organisasjoner, interesseforeninger og andre til høring. Også andre oppfordres til å komme med merknader som kan bidra til å forbedre planen. Høringsfrist: 1. oktober 2010. Høringsuttalelse sendes skriftlig til: Vest-Agder fylkeskommune, Regionalavdelingen, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

av admin, publisert 1. juli 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer