Det sendes i disse dager ut melding om høring på Regional plan for Kristiansandsregionen 2010 - 2050. Planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig planlegging. Det forutsettes at planen revideres med jevne tidsintervaller, slik at den blir et oppdatert og et hensiktsmessig redskap for en langsiktig, folkevalgt styring av den regionale utviklingen.Planutkastet er sendt til kommuner, statlige etater, organisasjoner, interesseforeninger og andre til høring. Også andre oppfordres til å komme med merknader som kan bidra til å forbedre planen. Høringsfrist: 1. oktober 2010. Høringsuttalelse sendes skriftlig til: Vest-Agder fylkeskommune, Regionalavdelingen, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

av admin, publisert 1. juli 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer