Den islandske innvandringen til Norge er mer enn femdoblet de siste fem årene. Island sliter fremdeles med ettervirkningene av finanskrisen. Mange er arbeidsledige og søker derfor lykken i nabolandet i øst. I fjor flyttet 1625 islendinger til Norge, mot 293 i år 2000. En del av disse finner veien til Vest-Agder, viser statistikk frå Statistisk sentralbyrå. 71 islendinger slo seg ned i Vest-Agder i fjor. Vest-Agder har de seneste årene vært blant de fylkene i landet som har hatt flest nye innflytere fra Island. De fleste som kommer slår seg ned på kyststrekningen fra Vest-Agder og opp til Møre og Romsdal. Noen velger også hovedstadsregionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2010 | Skriv ut siden