Under følger en oversikt over møtene i ”Planforum høsten 2010”.Møtene er åpne for kommunene og at det er anledning til å presentere problemstillinger knyttet til planer (kommunedelplaner, områdeplaner og detaljplaner) og enkeltsaker etter plan og bygningsloven for fagetatene på fylkesnivå.Last ned hele dokumentet her.

av Siv Hemsett, publisert 1. juli 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer