-I 2006 åpnet vi riksvei 43 Bukkesteinen - Aunevik, og samme år E39 Handeland - Feda. I november 2009 åpnet vi første del av riksvei 465 og idag Skråveien - et prosjekt til 156 millioner kroner. Det er betydelige veiinvesteringer som blir foretatt i denne regionen, og Farsund kommune er kanskje den kommunen som har størst direkte nytte: bedre vei til Lyngdal, bedre vei til Kvinesdal, og idag Skråveien som vil avlaste Farsund sentrum for mer enn 3000 tunge og lette kjøretøyer daglig. Det er en betydelig vinning både miljømessig og trafikksikkerhetsmessig. Det er gledelig, sa fylkesordfører Thore westermoen før han klippet snoren og formelt åpnet veien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2010 | Skriv ut siden

Miljøverndepartementet har siden 2002 årlig delt ut en Bymiljøpris. Hvert år har det vært fokusert på ulike tema. Årets tema er knyttet til klima. I pressemeldingen fra departementet heter det at byene med sin tetthet, økende folketall og betydelige økonomiske aktivitet er viktige for å redusere klimautslippene og skape miljøvennlige og helsefremmende samfunn. Dette gjelder både arealbruk og transportløsninger, energi til oppvarming samt behandling av avfall. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag å fremme Mandal som Vest-Agder fylkeskommunes kandidat til prisen.