På Agder har styret vedtatt en relativt spiss og målrettet utlysning innenfor to hovedområder:

1) Innenfor e-helse (bruk av IKT innen helse- og omsorgssektoren) ble det utlyst 2-4 millioner kroner til institusjonsprosjekter og 0,5-2 millioner til kvalifiseringsprosjekter innen e-helse.

2) Innenfor energi, miljø og klima ble det utlyst 1,5 - 3,5 millioner til regionale kvalifiseringsprosjekter innenfor mekatronikk, energieffektivisering, fornybar energi og prosessforbedring.

Mer informasjon finnes på Regionale forskningsfond Agders hjemmesider

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden