• Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.10

  Fylkesutvalget støtter finansieringsopplegg for fylkesvei ved Træland i Kvinesdal

  Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i forrige uke inn for at Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 25.08.10

  37 millioner til ny bro på Vigeland i Lindesnes

  Les mer
 • Fylkesrådmannen i Aust-Agder anbefaler ikke skole i østre-Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 24.08.10

  Aust-Agders fylkesrådmann anbefaler ny bom vest for Lillesand

  Fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen la i går frem sitt forslag til justering av...

  Les mer
 • E39-arbeidene mellom Fardal og Osestad i gang
  av Torkelsen, Jan H., 17.08.10

  Veilys på europaveien lengst vest i fylket

  Etter ferien er det startet opp arbeid med å få på plass veibelysning på E39 fra Flekkefjord til...

  Les mer
 • Fylkesrådmannen anbefaler spleiselag for planlegging av E-18 mellom Arendal og Tvedestrand
  av Torkelsen, Jan H., 13.08.10

  Fylkesrådmannen anbefaler spleiselag for planlegging av E-18 mellom Arendal og Tvedestrand

  Som en direkte oppfølging av Regionplan Agder 2020 anbefaler fylkesrådmann Tine Sundtoft at...

  Les mer
 • Navarsete foreslår å endre inndelingslova som handler om endring av fylkes- og kommunegrenser
  av Torkelsen, Jan H., 13.08.10

  Vil ha føraropplæring i fleire vidaregåande skuler

  Kommunal- og regionalministeren inviterer fylkeskommunane til å gjennomføre prøveprosjekt med...

  Les mer
 • Ferjefri kyststamveg fra Kristiansand til Trondheim?
  av Torkelsen, Jan H., 12.08.10

  Ferjefri kyststamveg fra Kristiansand til Trondheim?

  Regjeringen vil vite om alle fjorder mellom Kristiansand og Trondheim kan bli krysset uten ferje....

  Les mer
 • Flere millioner kroner til bygningsvedlikehold på Sørlandsbanen
  av Torkelsen, Jan H., 11.08.10

  Utredning av eventuell høyhastighetsjernbane til blant annet Sørlandet er i rute

  I mandatet for utredning av høyhastighetsjernbane i Norge er det spesifisert at utredningen skulle...

  Les mer
 • av admin, 01.01.01

  Jernbanestasjoner på Agder igjen truet av nedleggelse

  Seksjonssjef i Jernbaneverket, Helge Bontveit uttalte i går til Tvedestrandsposten at flere...

  Les mer

Fylkesvaraordfører Toril Runden: -Nok en milepel er nådd!

-Det er svært gledelig at regjeringen i dag har gitt grønt lys til fastlandsforbindelse for Hidra i Flekkefjord. Det er ikke noen hindre for at Stortinget vil følge opp med et positivt vedtak....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Trafikkøkning i bommene på E-39

Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland opplyser at det i løpet av årets sju første måneder totalt har vært en nedgang i antall bompasseringer i Listerbommene. Så langt har det vært...

av admin, 01.01.01

Fylkesutvalget i Vest-Agder sier nei til ny bom vest for Lillesand - tilbyr spleiselag

I et ekstraordinært møte i dag sa samtlige representanter i fylkesutvalget i Vest-Agder nei til at det skal opprettes en ny bomstasjon på E-18 mellom Lillesand og Kristiansand. Utvalget gikk enstemmig...

av admin, 01.01.01

Foreslår finansieringsløsning for opprustning av fylkesvei ved Træland i Kvinesdal

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal samtykke i at Kvinesdal kommune får forskutterer inntil 10 millioner kroner til opprusting av Fv 465 på...

av admin, 01.01.01