Fredag 13. august møtes politikere og administrasjon fra det offentlige, representanter fra lag og organisasjoner, kulturinstitusjoner, ildsjeler og kulturbærere til dagskonferansen ”Framtidsbygda 2010” på Evjemoen. Konferansen setter lys på ungdom, bolyst og kultur som innsatsmiddel for attraktivitet og tilhørighet. Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom fylkeskommunene og fylkesmennene på Agder, Setesdal Regionråd, Innovasjon Norge og KS Agder som medarrangører. Møteleder er Dag Ingvar Jacobsen. Konferansen er gratis.Program for konferansen Framtidsbygda 2010

Framtidsbygda 2010 Flygeblad

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. august 2010 | Skriv ut siden