Fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen la i går frem sitt forslag til justering av bompengeinnkreving på E18. Mandag 30. august behandler fylkestinget i Aust-Agder forslaget som blant annet innebærer at det etableres en ny elektronisk bomstasjon vest for Lillesand på nye E18. Bompengetaksten fordeles likt på ny bomstasjon og den eksisterende bomstasjonen ved Omre. Gjennomgangstrafikken betaler samme takst som i dag, men betalingen fordeles på to innkrevingssteder. Bomstasjonen ved Svennevig på gamle E18 gjenåpnes ikke.

Eielsen foreslår videre at fylkestinget i Aust-Agder skal vedta å sende søknad om justering av bompengeordningen på E18 til Samferdselsdepartementet. Han går inn for at Aust-Agder-pakka søkes utvidet med inntil 200 millioner kroner. Økte bompengeinntekter brukes til å sikre nødvendige planleggingsmidler og trafikksikkerhetstiltak. Følgende prosjekter gjennomføres i prioritert rekkefølge:
a. Planlegging E18 Arendal – Tvedestrand: 25-50 millioner kroner.
b. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg fv 402 Storemyr – Birkeland:
80-100 millioner kroner.
c. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg E18 Tvedestrand grense – Lillevåje:
30 – 40 millioner kroner.

Les saksfremlegget her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer