Regjeringen vil vite om alle fjorder mellom Kristiansand og Trondheim kan bli krysset uten ferje. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har i sommer uttalt at hun nå vil utrede teknologiske løsninger og samfunnsmessige virkninger av en ferjefri kyststamveg. E39 er hovedpulsåren i vest. En ferjefri kyststamveg vil redusere avstandsulempene i denne landsdelen. Derfor har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa satt i gang et prosjekt som skal finne frem til hva for potensial en ferjefri kyststamveg vil ha for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner.

-Prosjektet skal også vurdere teknologiske løsninger for fjordkryssinger. E39 går langs kysten fra Kristiansand til Trondheim. Prosjektet skal ledes av en styringsgruppe, der vegsjefene i region vest, midt og sør er medlemmer. Representanter for de ulike fylkeskommunene og fra nærings- og arbeidslivsorganisasjoner skal utgjøre en referansegruppe, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og viser til aktuelle fjordkryssinger der det nå går ferje. Disse er:
-Arsvågen - Mortavika i Ryfylke
-Halhjem - Sandvikvåg i Sunnhordland
-Lavik - Oppedal i Sogn
-Lote - Anda i Nordfjord
-Volda - Folkestad, Sunnmøre
-Solavågen - Festøya, Sunnmøre
-Molde - Furneset i Romsdal
-Halsanaustan - Kanestraum på Nordmøre


av Torkelsen, Jan H., publisert 12. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer