Et tverrfaglig tannhelseprosjekt som Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder startet i 2009, viser nå positive resultater. De to tannpleierne Anna Tveiten Lüdemann og Carina Pernille Jacobsen hadde, med god støtte fra fylkestannlege Per Kvinlaug, et ønske om å bedre tannhelsen til asylsøkerbarn og redusere sosiale ulikheter i helseadferd ved hjelp av tannhelseinformasjon. Derfor ble det laget en informasjonsfilm rettet mot foresatte til barn og unge med fremmedspråklig bakgrunn. Happy Teeth, som filmen heter, inneholder to korte opplysningsfilmer. Filmen foreligger på DVD på flere språk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2010 | Skriv ut siden

1316,0