Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal samtykke i at Kvinesdal kommune får forskutterer inntil 10 millioner kroner til opprusting av Fv 465 på Træland. Det vises imidlertid til at de planer for opprusting som nå foreligger er usikre. Hovedutvalget går inn for at i den grad prosjektet blir dyrere enn ti millioner kroner må Kvinesdal kommune helt og fullt selv bære den økonomiske kostnaden utover ti millioner kroner. Det legges opp til at en tilbakebetaling fra fylkeskommunen til kommunen blir tatt inn i fylkeskommunens fylkesveiplan og økonomiplan for perioden 2014 til 2017. Saken skal, etter å ha vært behandlet også av fylkesutvalget 31. august, endelig avgjøres av fylkestinget 19. oktober.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer