Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal samtykke i at Kvinesdal kommune får forskutterer inntil 10 millioner kroner til opprusting av Fv 465 på Træland. Det vises imidlertid til at de planer for opprusting som nå foreligger er usikre. Hovedutvalget går inn for at i den grad prosjektet blir dyrere enn ti millioner kroner må Kvinesdal kommune helt og fullt selv bære den økonomiske kostnaden utover ti millioner kroner. Det legges opp til at en tilbakebetaling fra fylkeskommunen til kommunen blir tatt inn i fylkeskommunens fylkesveiplan og økonomiplan for perioden 2014 til 2017. Saken skal, etter å ha vært behandlet også av fylkesutvalget 31. august, endelig avgjøres av fylkestinget 19. oktober.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer