Representanter for Sørlandets Europakontor møtte på forsommeren nasjonal ekspert Jan Edøy i Europakommisjonens Regionaldirektorat. Hensikten med møtet var å bli oppdatert på EUs nye regionalpolitikk og utformingen av det territorielle samarbeidet & Interreg i neste programperiode 2014-2021. Det territorielle samarbeidet vil i følge Kommisjonen bli styrket i neste programperiode, noe som blant annet vil innebære nye typer finansieringsordninger (offentlig-privat samarbeid, lån og garantier) og en forenkling av administrative prosedyrer. Signalene fra Kommisjonen er at strukturen på programmene vil bli videreført, men i større grad bli knyttet opp mot overordnede prioriteringene i EU.Rapporten fra møtet kan leses her

av Jon Halvard Eide, publisert 13. august 2010 | Skriv ut siden