Fylkesbibliotekkonferanse
© AAbk

AAbk

24. og 25. august 2010 arrangerte fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder en nasjonal konferanse med fokus på hvilke roller og forventninger fylkesbibliotekene vil møte i tiden fremover.

En artikkel om konferansen, samt presentasjonene som ble vist, er publisert på: http://www.austagderfk.no/fylkesbibliotekkonferanse2010

av Skibenes, Kari, publisert 31. august 2010 | Skriv ut siden

Vest-Agder fylkeskommune og Agderforskning har deltatt i prosjektet "Framtidskuster – Hålbar utveckling i kustsamhälen." Prosjektet vil avholde sluttkonferanse 22. november i Helsingborg i Sverige. Viktige temaer er kystnær byfornyelse, fiskerinæringen, samt fritidsbåter og skjærgårdsturisme. Kirsti M. Hjemdahl fra Agderforskning vil snakke om samarbeid om gjestestrømmer og betingelser for en kommersiell fremtidskyst.

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer