Hovedutvalget anbefaler at veien legges et stykke sydvest for dagens E-39 trasè, forutsatt at veianlegget kan bygges med en fysisk midtdeler også i tunnel. Til grunn for anbefalingen ligger

Vigeland Fardal trasealternativer
Vigeland Fardal trasealternativer
hensyn til landskap og jordbruksarealer samt framtidige utviklingsmuligheter for Vigeland sentrum vestover. Dette såkalte alternativ tre - gul trasè - er kostnadsberegnet til 463 millioner kroner.

Veistrekningen mellom Vigeland og Fardal er på 3,2 kilometer og den er den østlige strekning av prosjekt E39 Vigeland – Osestad som totalt er på 7 kilometer. Den vestlige strekningen E39 Fardal – Osestad er under bygging og skal stå ferdig høsten 2011.

I tråd med planprogrammet er det utredet fire ulike vegtraseer. Alle traseene går mellom Tjømskrysset i øst og Fardal i vest. Fylkeskommunen tilrår at stoppested for ekspressruter og andre langruter lokaliseres i tilknytning til dagens rundkjøring i Tjømskrysset.

Hovedutvalget viser videre til at det må foretas arkeologiske registreringer i tråd med kulturminneloven for å finne ut hva som faktisk finnes av kulturminner i det aktuelle området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer