Som en direkte oppfølging av Regionplan Agder 2020 anbefaler fylkesrådmann Tine Sundtoft at fylkesutvalget og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal beslutte at Vest-Agder fylkeskommune skal tilby seg å forskottere inntil 10 millioner kroner til planlegging av E-18 mellom Arendal og Tvedestrand. Dette gjør det mulig at strekningen kan bli prioritert i Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Sundtoft legger til grunn at staten vil refundere beløpet når anlegget gis bevilgning over statsbudsjettet. Hun rår videre til at Vest-Agder fylkeskommune skal anmode fylkeshovedstedene, Arendal og Kristiansand, om til sammen å forskottere 5 millioner kroner til prosjektet, slik at totalrammen til prosjektet, inkludert bevilgningen fra Aust-Agder fylkeskommune blir på 25 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer