Som en direkte oppfølging av Regionplan Agder 2020 anbefaler fylkesrådmann Tine Sundtoft at fylkesutvalget og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal beslutte at Vest-Agder fylkeskommune skal tilby seg å forskottere inntil 10 millioner kroner til planlegging av E-18 mellom Arendal og Tvedestrand. Dette gjør det mulig at strekningen kan bli prioritert i Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Sundtoft legger til grunn at staten vil refundere beløpet når anlegget gis bevilgning over statsbudsjettet. Hun rår videre til at Vest-Agder fylkeskommune skal anmode fylkeshovedstedene, Arendal og Kristiansand, om til sammen å forskottere 5 millioner kroner til prosjektet, slik at totalrammen til prosjektet, inkludert bevilgningen fra Aust-Agder fylkeskommune blir på 25 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer