Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i forrige uke inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal samtykke i at Kvinesdal kommune får forskutterer inntil 10 millioner kroner til opprusting av Fylkesvei 465 på Træland. Det er fylkestinget som tar endelig stilling til saken. Da den i dag ble behandlet i fylkesutvalget fulgte representantene opp forslaget fra hovedutvalget. Fylkesutvalget går også, som hovedutvalget, inn for at i den grad prosjektet blir dyrere enn ti millioner kroner må Kvinesdal kommune helt og fullt selv bære den økonomiske kostnaden utover ti millioner kroner.

Når det gjelder tilbakebetalingen av forskutteringen legges opp til at en tilbakebetaling fra fylkeskommunen til kommunen blir tatt inn i fylkeskommunens fylkesveiplan og økonomiplan for perioden 2014 til 2017.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer