Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i forrige uke inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal samtykke i at Kvinesdal kommune får forskutterer inntil 10 millioner kroner til opprusting av Fylkesvei 465 på Træland. Det er fylkestinget som tar endelig stilling til saken. Da den i dag ble behandlet i fylkesutvalget fulgte representantene opp forslaget fra hovedutvalget. Fylkesutvalget går også, som hovedutvalget, inn for at i den grad prosjektet blir dyrere enn ti millioner kroner må Kvinesdal kommune helt og fullt selv bære den økonomiske kostnaden utover ti millioner kroner.

Når det gjelder tilbakebetalingen av forskutteringen legges opp til at en tilbakebetaling fra fylkeskommunen til kommunen blir tatt inn i fylkeskommunens fylkesveiplan og økonomiplan for perioden 2014 til 2017.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer