Mandag mottok nærings- og handelsminister Trond Giske evalueringsrapporten om Innovasjon Norge. Det er Nærings- og handelsdepartementet som har tatt initiativ til undersøkelsen. - Evalueringen viser at Innovasjon Norge spiller en viktig rolle for utviklingen av norsk næringsliv og bidrar til økt innovasjon, internasjonalisering og profilering. Samtidig peker den på at det er rom for forbedringer på flere områder. Det vil vi ta tak i og følge opp, sier Trond Giske. Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap som eies av staten og fylkeskommunene i fellesskap med 51 prosent eierandel for staten ved Nærings- og handelsdepartementet og 49 prosent eierandel for fylkeskommunene samlet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. august 2010 | Skriv ut siden