"Hvordan få det til?" er tittelen på en konferanse om universell utforming som Vest-Agder fylkeskommune er med å arrangere i Kristiansand 30. august. Kristiansand kommune har vært ressurskommune i Miljøverndepartementets satsing på universell utforming siden 2006, og har derfor mye å lære bort til andre. Foredragsholderne på konferansen kommer både fra egne rekker og fra sentrale institusjoner.

Følgende seks punkter er spesielt blinket ut på dagskonferansen i Kristiansand:

• Nye forskrifter
• Gode eksempler
• Muligheter og utfordringer
• Turisme
• Transport
• Antikvariske bygninger

I Kristiansand er det plan- og bygningsetaten som koordinerer arbeidet med universell utforming. Kommunen har dessuten en ressursgruppe som sammen jobber med temaet. Ressursgruppen er sammensatt av representanter fra rådet for funksjonshemmede, helse- og sosialdirektørens stab, parkvesenet, ingeniørvesenet og plan- og bygningsetaten.

Kristiansand kommune arrangerer konferansen i samarbeid med Miljøverndepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, KS Agder og NHF Agder.

Programdetaljer finner du her.


av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2010 | Skriv ut siden