11 nordiske kommuner har gått sammen om å arbeide systematisk og målrettet med å fremme bruken av sykkelen som transportmiddel. Målet er å redusere antall korte bilturer og dermed begrense CO2-utslippet, samt fremme en sunnere livsstil blant innbyggerne. Prosjektet heter ”Nordiske Sykkelbyer” og består av Frederikshavn (lead partner), Randers, Viborg, Silkeborg i Danmark, Kristiansand (ATP-prosjektet) og Sandefjord i Norge, samt Varberg, Mölndal, Svenljunga, Mariestad og Tranemo i Sverige. I Kristiansand skal man, i følge en nylig vedtatt sykkelstrategi, doble sykkeltrafikken innen 2020.

Formålet med prosjektet er at de 11 nordiske byene, ved å samle inn og dele kunnskap og erfaringer med å fremme sykkeltrafikk, vil bli bedre rustet til å fremme bruken av sykkel som transportmiddel lokalt.
Sykkelstrategi, planer og aktiviteter
I løpet av prosjektet skal alle kommunene utarbeide lokale sykkelstrategier, sykkelhandlingsplaner og sykkelregnskaper samt utvikle og gjennomføre en lang rekke kampanjer og aktiviteter med fokus på transport til jobben, barns transport til skole, trafikksikkerhet og trygghet og det syklistvennlige byrom. Erfaringene fra de 11 kommunene skal til slutt samles i en rekke anbefalinger om hvordan man fremmer sykkeltrafikk i Norden, The Nordic Way.
I Kristiansand vedtok man i juni en ambisiøs sykkelstrategi fram til 2017 med følgende hovedpunkter:
- Sykkeltrafikken i Kristiansandsregionen dobles innen 2020. Dette tilsvarer ti prosent årlig økning i sykkeltrafikken.
- Sykkeltrafikken skal utgjøre minst ni prosent av alle reiser i 2013, og minst ti prosent i 2017 og nærmere 11 prosent i 2020.
- Sammenhengende sykkelveinett innen 2017: Innen Kristiansand kommune samt mellom Kristiansand og sentrum i Vennesla, Songdalen og Søgne. Sentrale sykkelveier i Birkeland og Lillesand sentrum.
- 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.

Det sentrale i prosjektet er utover den systematiske og målrettede fremgangsmåte, at både deInterreg IVA logo lokale politikere og innbyggerne skal involveres direkte, så prosjektet forankres lokalt.
Prosjektet som startet i 2009 og går over tre år, er støttet av Interreg IVA Kattegat-Skagerak-programmet

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2010 | Skriv ut siden