Nordsjøkommisjonen og Interreg Nordsjøprogrammet har i en årrekke samarbeidet om å arrangere årlige konferanser. I år var Stavanger vertsby 16 - 18.juni. Tittelen på konferansen var North Sea Region 2020 som henspeiler på EUs nye strategi for innovasjon, vekst, sysselsetting og bærekraftig utvikling med samme navn. EU 2020 vil være den nye overordnede reformstrategien for å gjøre Europa bedre i stand til å møte morgendagens utfordringer og vil således representere en av de viktigste satsingene for den nye EU-Kommisjonen. Les mer om EU 2020 på norsk her: http://www.eu-norge.org/Aktuelt/Nyhetsartikler/EU-2020-EUs-nye-Lisboa-strategi/

Konferansen var således ment å vise hvordan Nordsjøregionen kan bidra til EU-strategien og hvordan strategien kan bidra til å utvikle Nordsjøen. Tittelen på konferansen faller også sammen med betegnelsen på Nordsjøkommisjonens strategiske utviklingsinitiativ for Nordsjøregionen frem mot 2020 (tidligere ”Nordsjøstrategien”). Årets konferanse var noe komprimert i forhold til tidligere år. Programmet var også mer integrert (mellom Nordsjøkommisjonen og Interreg) og interaktivt enn tidligere, hvor hensikten var å aktivisere deltakerne i dialogfora.

På programmet stod plenumsforedrag fra lederen for Interreg Nordsjøprogrammets sekretariat, Nordsjøkommisjonens President, CPMRs Generalsekretær (via video) og en tjenestemann fra Europakommisjonens Maritime direktorat. Plenumssesjonen ble etterfulgt av dialogfora innenfor temaene klima, innovasjon, kultur & turisme, maritim forvaltning og bærekraftige samfunn. Anbefalingene fra dialogforaene gir gode innspill til utformingen av neste generasjons Nordsjøprogram (2013 – 2020) og til utviklingen av det strategiske 2020-initiativet for Nordsjøregionen. Andre dag ble som vanlig avsluttet med studieturer i tilknytning til Nordsjøkommisjonens fem tematiske grupper. Programmet for konferansen kan lastes ned her: http://www.northsearegion.eu/files/user/File/Events/Annual%20Conferences/2010_Stavanger/AC%202010%20Final%20Programme%20Web.pdf

Siste dag var viet Nordsjøkommisjonens Generalforsamling / Årsmøte med faste poster som

Nordsjøkonferansen i Stavanger
Fra plenumssamling under konferansen.
rapporter, arbeidsplaner, valg, økonomi og resolusjoner. Fylkesvaraordfører Toril Runden representerte Vest-Agder med internasjonal koordinator Jon Halvard Eide som medfølgende tjenestemann (samt også som rådgiver for Nordsjøkommisjonens Transportgruppe). Fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa fra Aust-Agder deltok også på generalforsamlingen.

Telemarks fylkesordfører Gunn Marit Helgesen ble enstemmig gjenvalgt som president for to nye år uten motkandidat. Fylkesordfører Thore Westermoen fortsetter som norsk varamedlem til styret. Generalforsamlingen vedtok å videreføre arbeidet med det strategiske utviklingsinitiativet for Nordsjøregionen frem mot 2020, basert på følgende fem prioriteter: forvaltning av havområdene, økt tilgjengelighet og attraktivitet, håndtering av klimaendringer, fremme innovasjon og eksellens, og utvikling av lokalsamfunn med gode levekår. 2020-initiativet skal omfatte både sjøbaserte og landbaserte aktiviteter, og i utgangspunktet dekke alle regioner som grenser til Nordsjøen. Det strategiske initiativet vil i første omgang konsentrere seg om å bidra til utviklingen av EUs ”sjøbasseng-strategi” for Nordsjøen i samarbeid med EU-kommisjonens Maritime direktorat.

Generalforsamlingen vedtok en resolusjon med oppfordring om at EU må fokuserersterkere på energieffektivitet i eksisterende bygningsmasse, og en uttalelse der man oppfordrer regjeringene om å undersøke risikoen i Nordsjøen for oljekatastrofer tilsvarende den i Mexicogulfen. Neste års Nordsjøkonferanse finner sted i Brugge, Belgia rundt 20.juni.

Deltakere fra Vest-Agder fylkeskommune: Toril Runden, Irene Haugaa, Arild Birkenes, Oddny Omdal, Kenneth Andresen og Jon Halvard Eide

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2010 | Skriv ut siden