Det er Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune som har forslått prosjektene og som må finne dekning for egenandelen på 25 prosent. Begge søknadene gjelder felles prosjekt om helhetlig tilrettelegging i Kristiansand med et samlet søknadsbeløp på 7,5 millioner kroner, fordelt med 3 millioner kroner på Kristiansand og 4,5 millioner kroner på Vest-Agder fylkeskommune. Tiltakene og prioriteringene er i tråd med vedtatt Strategi- og handlingsplan for universell utforming på samferdselsområdet for perioden 2010 til 2013.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer