Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa avfyrte mandag første dynamittsalve i arbeidet med ny dobbeltsporet jernbane mellom Holm og Nykirke i Vestfold. Det innebærer at ytterligere en etappe på den fremtidige Sørvestbanen faller på plass. Samferdselsministeren uttrykte glede over at trykket holdes oppe på Vestfoldbanen. I mars 2009 startet byggingen av nytt dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg. Her går det mot åpning høsten 2011. Planleggingen av strekningen mellom Farriseidet og Porsgrunn pågår for fullt, og i tillegg har Jernbaneverket satt i gang ett eget prosjekt for å revidere InterCity-strategien, for å se på de resterende delene av Vestfoldbanen som mangler dobbeltspor.

- Det er mange gode krefter som arbeider for et bedre jernbanetilbud. Vi har derfor utviklet et

Tom E. B. Holthe
Tom E. B. Holthe
Foto: Vestfold fylkeskommune
svært godt samarbeid gjennom Jernbaneforum Sør som består av fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Jernbaneforum Sør arbeider blant annet for sammenslåing av Sørlandsbanen med Vestfoldbanen. Skal jeg forsøke meg på en oppfordring på en dag som denne kjære statsråd så må det bli å oppfordre til å følge opp Nasjonal Transportplan, og komme med nødvendige oppstartsmidler for Eidangerparsellen for 2011. Denne parsellen er blant annet viktig for sammenslåing av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, sa Vestfolds fylkesvaraordfører Tom E. B. Holthe.

I følge Jernbaneverket representerer Holm - Nykirke den hittil største satsingen i den pågående moderniseringen av Vestfoldbanen. Strekningen dimensjoneres for 250 km/t og har en kostnadsramme på 5,6 milliarder. Store deler av strekningen går i tunnel - en 12,3 km lang tunnel- med en enorm fjellhall i Holmestrand som skal romme byens nye jernbanestasjon. Denne stasjonshallen skal romme fire spor, hvorav to skal ha 250 meter lange plattformer. Bredden på hallen blir 35 meter. Etter planen skal togene ta i bruk det nye sporet høsten 2015.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden