Om du ikke har boka "Vandringer i Setesdal Vesthei" fra før, bør du benytte deg av muligheten til å skaffe deg både bok og turkart over Setesdalsheiene til bare 350 kroner! (Full pris 497,-)

Boka er utarbeidet av KOT i samarbeid med Vest-Agder Fylkeskommune. Vi håper den kan bidra til å øke interessen for og kunnskapen om Setesdal Vesthei, samtidig som den kan inspirere flere til å dra på tur i dette spennende fjellområdet.
Her kan du lese informative artikler om turisthyttene og løypenettet, naturvern, Europas sydligste villreinstamme, øvrig dyreliv, jakt og fiske. Du finner også spennende artikler om arkeologi, gamle veier og boplasser, støylsdrift, kraftutbygging og krigsminner. I tillegg kan du bli kjent med legendariske personer som har hatt sitt liv og virke i Setesdal Vesthei.

Besøk KOT lokaler i Kirkegaten 15 i Kristiansand. Der kan du i tillegg til å få kjøpt bøker, kart, annet nødvendig friluftslivsutstyr også få informasjon og hjelp til å planlegge din drømmetur!
Setesdalsheiene

av Torill Folkestad, publisert 10. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer