Med stolthet kan fylkestannlege Per Kvinlaug nå melde at der er ansatt både kjeveortoped (reguleringstannlege), spesialist i protetikk med særlig ansvar for implantat protetikk (kroner og broer) og oral kirurg med utplassering i det siste av fem år med spesialistutdanning. I tillegg drives det tannbehandling av pasienter med odontofobi (pasienter med skrekk for tannbehandling) ved psykolog og tannlege og behandling under lystgass. Et eget Munnteam (tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær) som jobber i samarbeid med HABU (Habiliteringsseksjonen for barn og unge) ved SSK HF og TAKO - senteret (Nasjonalt kompetansesenter for tann- og munnhulesykdommer ved sjeldne medisinske tilstander) i Oslo, er også stasjonert i klinikken. Tannlegen som behandler pasienter med et rusmiddelmisbruk, vil bli plassert ved spesialistklinikken fra høsten 2010.

Det tverrfaglige miljøet som nå etableres i Kristiansand er utvilsomt svært viktig for det tannhelsefaglige tilbudet til befolkningen i fylket. I tillegg betyr det mye for ansattes muligheter for faglig oppdatering og veiledning.. Sammen med fylkeskommunens IT-enhet vil fylkestannlegen i

Åpning av Vågsbygd tannklinikk snorklipping
Fylkesordfører Thore Westermoen foretar åpningen av Vågsbygd tannklinikk.
løpet av året utrede hvilket AV-utstyr som egner seg for samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter i Arendal (TKS IKS) og universitetsmiljøene for ytterligere å styrke kompetansen.

Klinikken i Vågsbygd styres av klinikkleder Jan-Henrik Andersen, en av veteranene i Tannhelsetjenesten i Vest-Agder. Han har i flere år vært en viktig ressurs både innen kirurgi og tannbehandling i generell anestesi. I tillegg var Andersen i flere år sterkt engasjert i Den Norske Tannlegeforening, blant annet i hovedstyret. Hans iver og arbeid, i den tiden, for Regionale Kompetansesentra overfor Helse– og Omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, er et viktig fundament for arbeidet videre ved spesialisttannklinikken.

Også nestleder i representantskapet for TKS IKS, Vest-Agder politiker Oddny Omdal, KrF, har vist stort engasjement for Tannhelsetjenestens utvikling og fremtid, kanskje særlig med fokus på vårt bidrag innen Folkehelsearbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. august 2010 | Skriv ut siden