Det er satt av inntil 5 millionar kroner som kan delast ut til ulike tiltak. Ved tildeling av tilskot, vil departementet leggje vekt på mangfald, både når det gjelde tema, type tiltak og målgrupper. Det vert prioritert å gje tilskot til målgrupper som ungdom, innvandrarar og personar med behov for særskilt tilrettelagt informasjon.

Søknadsfristen er 20. september 2010. Tilskot vert utbetalt i januar 2011.

Tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden