Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland opplyser at det i løpet av årets sju første måneder totalt har vært en nedgang i antall bompasseringer i Listerbommene. Så langt har det vært en nedgang på 1,6 prosent samlet for bommene på E-39 på Kvinesheia og ved Spind på Fv-43 mellom Lyngdal og Farsund. – Det er imidlertid gledelig å kontatere at sommertrafikken har tatt seg opp på E-39. Her var det god trafikkvekst i mai, juni og juli. I juli var økningen på 2,2 prosent i forhold til samme måned i fjor, sier Haddeland.

På Fv-43 har trafikken vært mindre enn i fjor hele året så langt. Totalt er reduksjonen i bompengepasseringer på 3,5 prosent i løpet av årets sju første måneder. Hadde land tror dette kan skyldes at en god del av trafikken kjører Fv465 gjennom Ravneheitunnelen.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer