I mandatet for utredning av høyhastighetsjernbane i Norge er det spesifisert at utredningen skulle foregå i tre faser: Det skal etableres en oversikt over kunnskapsnivået i Norge og foreslås hvilke temaer som trenger mer utredning. Denne fasen er nå gjennomført. I de to kommende fasene skal det defineres premisser for de spesifikke korridorvise utredningene og detaljerte utredninger av spesifiserte korridorer – deriblant Oslo – Kristiansand – Stavanger. Siste fase skal være gjennomført innen 1. februar 2012, skriver Jernbaneverket i et oppslag på sine nettsider.

Første fase i høyhastighetsutredningen er nå ferdig, og en rapport med anbefaling om videre utredninger foreligger. Neste skritt for Jernbaneverket er å vurdere tilbud fra leverandører om en rekke analyser som skal utføres i andre fase. Hensikten med fase to av utredningen er å definereHøyhastighetstog de forskjellige premissene, slik at utredningene av de forskjellige korridorene med blant annet trasévalg, antall stasjoner, start- og stoppmønster, økonomiske nytteanalyser skal bli gjort på en enhetlig måte, basert på den samme markedsanalysen. Dermed oppnår en å få sammenlignbare beregningsmetoder i planleggingen.

Forespørslene for fase to ble sendt ut i det norske og europeiske markedet i månedskiftet juni/juli med anbudsfrist andre og tredje uke i august. Avklaringen skjer innen 10. september 2010 med umiddelbar oppstart.

Forespørsler for de korridorspesifikke utredningene i fase tre vil bli kunngjort i oktober/november i år med anbudsfrist og oppstart i januar 2011. Utredningen skal være gjennomført innen 1. februar 2012. De aktuelle korridorene som skal utredes i fase tre er:

a) Oslo – Trondheim
b) Oslo – Kristiansand – Stavanger
c) Oslo – Bergen
d) Bergen – Haugesund – Stavanger i kombinasjon med b) og c)
e) Oslo – Stockholm
f) Oslo – Gøteborg


av Torkelsen, Jan H., publisert 11. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer