3000 har meldt seg på ”Jeg kjører grønt”. Det er historisk bestenotering for en holdningskampanje i Kristiansandsregionen. Den årlige gå- og sykkelaksjonen "Tusentråkk" hadde den gamle rekorden med 2997 deltakere (våren 2010). Jeg kjører grønt startet 16. august og er fremdeles i begynnerfasen. Kampanjen varer helt til 1. desember. Alle typer grønn reiser teller, ikke bare reiser knyttet til jobb. Bak kampanjen står Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen ATP.

Europakommisjonen ønsker å innføre kjønnskvotering for å få minst 40 prosent av hvert kjønn i bedriftsstyrer. Norske innspill har vært sentrale i utarbeidelsen av forslaget. I forrige uke la Europakommisjonen fram et forslag til et direktiv som har som mål å endre kjønnsbalansen i bedriftsstyrer. Direktivet tilsier at bedriftsstyrer i EUs medlemsland skal bestå av minst 40 prosent av hvert kjønn innen 2020. Gjennom EØS-avtalen vil direktivet, dersom det vedtas, også være gjeldende for Norge, selv om det i Norge allerede er 42 prosent kvinner og 58 prosent menn i bedriftsstyrer.

av admin, publisert 13. september 2010 | Skriv ut siden