• Ingen er omkommet i trafikken i Vest-Agder i januar
    av admin, 28.09.10

    Heder til Vest-Agders Trygg-Trafikk-leder

    Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa delte i dag ut trafikksikkerhetsprisen «Ta vare på...

    Les mer
  • av admin, 17.09.10

    Det satses betydelig på gang- og sykkelveier i Kristiansandsregionen

    -Bygging av gang og sykkelveier er et viktig mål for kommunene og fylkeskommunen, sa fylkesordfører...

    Les mer
  • Vil ha ”park and ride” -område ved E-39 på Vigeland i Lindesnes
    av Torkelsen, Jan H., 07.09.10

    Varierende bruk av park&ride-anleggene i Kristiansandsregionen

    Les mer
  • VAK intensiverer oppgradering av Metro-informasjonssystemet
    av Torkelsen, Jan H., 06.09.10

    Areal- og transportutvalget på befaring på Bussmetroen i Kristiansand

    Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Kristiansand kommune, Agder kollektivtrafikk og Statens...

    Les mer
  • Å fjerne forfall på bruer, ferjekaier og tunneler i Vest-Agder vil koste 340 millioner kroner
    av Torkelsen, Jan H., 03.09.10

    Anleggsarbeidene med ny Vågsbygdvei er nå i full gang

    Arbeidene på den nye fylkesveien, hvor Vest-Agder fylkeskommune er veieier, vil medføre noen...

    Les mer