Arbeidene på den nye fylkesveien, hvor Vest-Agder fylkeskommune er veieier, vil medføre noen trafikale utfordringer. Disse vil innebære midlertidige løsninger og endret kjøremønster. Veiprosjektet gjennomføres i et tett bebygd område med lite tilgjengelig ledig areal. Deler av de områder som i dag benyttes til vei må beslaglegges til anleggsområde for å sikre forsvarlig anleggsdrift og en best mulig trafikkavvikling. Dermed blir det noen endringer i trafikkmønsteret både for bilister, syklister og fotgjengere. Endringene fremgår av nærinfoskrivet fra Statens vegvesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer