Arbeidene på den nye fylkesveien, hvor Vest-Agder fylkeskommune er veieier, vil medføre noen trafikale utfordringer. Disse vil innebære midlertidige løsninger og endret kjøremønster. Veiprosjektet gjennomføres i et tett bebygd område med lite tilgjengelig ledig areal. Deler av de områder som i dag benyttes til vei må beslaglegges til anleggsområde for å sikre forsvarlig anleggsdrift og en best mulig trafikkavvikling. Dermed blir det noen endringer i trafikkmønsteret både for bilister, syklister og fotgjengere. Endringene fremgår av nærinfoskrivet fra Statens vegvesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer