Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Kristiansand kommune, Agder kollektivtrafikk og Statens vegvesen om utredningen ”Bussmetrovisjonen blir virkelighet”. Den skal behandles i Areal og transportutvalget for Kristiansandsregionen ATP i neste møte. Fredag var medlemmene i ATP utvalget på befaring langs metroruten fra IKEA i Sørlandsparken til Kjosbukta i Vågsbygd. Underveis ble medlemmene i utvalget orientert om en rekke mulige tiltak for å få til visjonens ambisiøse mål om at stadig flere skal benytte metroen.

Hinderfri framføring av buss er det viktigste fundamentet for at bussmetrovisjonen i

Bussmetrobefaring Hans Seland orienterer
Hans Seland fra Statens Vegvesen orienterte underveis i befaringen.
Kristiansandsregionen skal bli virkelighet. To hovedmål og tre strategier for kollektivtrafikk er tatt inn i Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009-2012. Belønningsavtalen forutsetter at biltrafikken ikke skal vokse fra dagens nivå, men det åpnes for å revurdere målet i en konseptvalgutredning som gjennomføres i 2010.

Dersom veksten i biltrafikken skal stoppes helt, kan det innen 2030 bli behov for å overføre rundt 30 000 reiser gjennom bomringen per virkedag til buss, sykling og gange. Eller at reisebehovet reduseres gjennom effektiv arealplanlegging. Stortinget har åpnet for at helhetlige bompengepakker i et byområde kan brukes til å finansiere drift av kollektivtransport.

I 2010 var bussmetroens rutetid på grunnlinjen mellom Vågsbygd senter og Rona i Randesund 25 minutter. Snittfarten var 29,5 km/t på den 12,3 km lange strekningen. I perioden fram til 2021 bør reisetiden reduseres til 20 minutter. Den største reduksjonen bør komme tidlig i perioden.

Mulighetene som ligger i sanntids informasjonssystem, effektiv billettering, universell utforming, gode knutepunkt og holdeplasser, effektivisering i kryss og gater og egne kjørefelt for bussen skal utnyttes for å øke bussens hastighet på ruta.
Bussmetrobefaring Ingvald Kårikstad orienterer i RonaIngvald Kårigstad fra Kristiansand kommune redegjorde for flere aktuelle utfordringer og muligheter i Rona-området på østsiden av Varoddbroa.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer