Kollektivtrafikken i Kristiansand har hatt stor fremgang i juli og august måned, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Bussmetro hadde i juli en økning på 6,9 prosent fra juli i fjor, fremgangen fortsatte i august hvor det var 5,4 prosent flere påstigninger enn i august 2009. Også bybussene i Kristiansand, samt de regionale rutene til og fra Søgne, Songdalen og Vennesla har hatt en sterk vekst disse to månedene, sammenlignet med fjoråret.

En del av trafikkøkningen i juli kan nok tilskrives Tall Ships Races, hvor det måtte settes inn mange ekstra busser. Det er likevel svært positivt at trafikkveksten også har vært stor for august. Vi ser en stor økning på rutene mot Sørlandsparken, hvor 01 bussen øker med hele 12 prosent, eller 3 600 reisende i august. Dette er svært spennende med tanke på hva som skjer av utvikling i Sørlandsparken utover høsten og vinteren. Også M2 Hånes – Voiebyen og M3 Slettheia - Søm har stor økning i trafikken i august sammenlignet med fjoråret med henholdsvis 6 prosent på begge rutene. De fleste andre ruter i Kristiansand og Kristiansandsregionen viser også fremgang fra juli/aug 2009 til 2010.

jul.09

jul.10

Endring

Endring %

Bussmetro

210 377

224 919

14 542

6,9

Ruter Kristiansand

143 513

151 830

8 317

5,8

Ruter Kristiansandsregionen

89 531

95 651

6 120

6,8

aug.09

aug.10

Endring

Endring %

Bussmetro

244 009

257 142

13 133

5,4

Ruter Kristiansand

182 702

189 152

6 450

3,5

Ruter Kristiansandsregionen

107 928

112 927

4 999

4,6

av admin, publisert 15. september 2010 | Skriv ut siden