I en interpellasjon fra fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe til fylkesordfører Thore Westermoen uttrykker Kleppe at Demokratene mener at Vest-Agder fylkeskommune, med fylkesordføreren i "spissen", snarest må ta et initiativ til en forskutteringsordning slik at arbeidet med å bygge midtdelere på veiene i Vest-Agder kan forseres kraftig. I neste planperiode, fra 2010-2019, vil Statens vegvesen region sør prioritere midtrekkverk enda høyere, men dette er ikke nok, fastslår Kleppe.

Skoleeier kan regulere mobilbruk i ordensreglementet, for eksempel å forby bruk av mobiltelefon i timen, skriver Utdanningsdirektoratet i en redegjørelse. Hver grunnskole og videregående skole skal ha et ordensreglement. Det er opp til skoleeier å bestemme hvilke regler som skal tas inn i ordensreglementet, innenfor de rammene som opplæringsloven og menneskerettighetene fastsetter. Ordensreglementet skal gi regler om rettighetene og pliktene til elevene, og skal inneholder regler om atferd, hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter reglene og regler om hvordan slike saker skal behandles.

av admin, publisert 14. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer