I forbindelse med forvaltningsreformen som trådte i kraft 1. januar 2010 fikk fylkeskommunen overført ansvar og oppgaver knyttet opp mot forvaltningen av høstbare viltarter. I denne sammenheng er fylkeskommunen delegert myndighet til å kunne utvide eller innskrenke jakttiden for blant annet elg og hjort når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov med hjemmel gjeldende regelverk.
I hovedutvalgets vedtak åpnes det for at også øvrige kommuner kan etter søknad innvilges utvidet jakttid. Vest-Agder fylkeskommune oppfordrer kommunene til å utarbeide egne mål og strategier for hjorteforvaltningen i kommunen, og at ordningen med utvidet jakttid evalueres.
Hovedutvalgets vedtakSaksfremleggForskrift om utvida jakttid for hjort

av Knutsen, Steinar, publisert 9. november 2010 | Skriv ut siden