Drosjetransport over riksgrensen er blitt enklere, etter at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og den svenske infrastrukturministeren Åsa Torstensson har undertegnet en avtale om grensekryssende drosjetransport mellom Sverige og Norge. - Folk i grenseområdene mellom Norge og Sverige kan nå få et bedre tilbud for drosjetransport sokm krysser riksgrensen, sier Meltveit Kleppa. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for å utstede drosjeløyver i Norge.

Ikke bare gjør avtalen det enklere å ta drosje over grensen, men avtalen er også viktig for både drosjenæringen og kontrollstyresmaktene i de to landene. Den nye avtalen slår fast at de som driver drosjetransport i de to landene nå har rett til å ta med seg over grensen og så langt som passasjeren ønsker å reise i nabolandet. Det vil i enkelte tilfeller også være mulig å ta passasjerene med tilbake til hjemlandet, forutsatt at returen også er avtalt på forhånd.
Den norsksvenske avtalen gjør det ellers klart at en drosje ikke har rett til å utføre passasjertransport på strekninger mellom to steder i nabolandet.
Interreg A-programmene langs riksgrensen har gjennom flere år bidratt til å rette søkelys mot nedbygging av handelshindre mellom Norge og våre naboland.

av admin, publisert 10. september 2010 | Skriv ut siden