Fylkeseldrerådet har nå sendt  ut invitasjon til rådets høstkonferanse. Den finner sted på Fylkeshuset i Kristiansand 10. november. Blant foredragsholderne finner en Åshild Ulstrup som vil ta for seg temaet ”Alder ingen diagnose – hva som skaper et godt liv”. Åshild Ulstrup er journalist og radiomedarbeider og særlig kjent for sine mange personlige intervjuer og sosialreportasjer i NRK gjennom 40 år, blant annet i radioprogrammene: ”Sånn er livet”, ”På livet laus” og ”Middagsstunden”. Hun har også utgitt flere dokumentar- og intervjubøker.

Fagutviklingssykepleier Inger Lise Lervik fra Rokilde undervisningshjem i Møre og Romsdal.vil ta for seg ”Aktiv brukermedvirkning. Det legges opp til en paneldebatt om temaet. Rådgiver Oddmund Frøystein fra Vest-Agder fylkeskommune vil presentere Folkehelseplanen for Agder-fylkene. Planen ble nylig vedtatt. På programmet står for øvrig kunstneriske innslag og bevertning.

Endelig program og påmelding blir offentliggjort senere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)
Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)