1280

Alle de seks forprosjektene sikter mot å bygge felles industrielle prosjekter som kan søke finansiell støtte hos Norges Forskningsråd høsten 2010.

Forprosjektene med tilknytning til Eyde-nettverket har som mål å bedre produktiviteten for deltakende prosessindustribedrifter, redusere råvare- og energiforbruket, samt se på gjenbruk av tapt energi.

Det sjette forprosjektet er knyttet til Aker Solutions og har arbeidsnavn "Reliability and quality of equipment and products". Forprosjektet vil kunne danne rammeverk for regionalt, nasjonalt og internasjonalt laboratoriesamarbeid og mulighet til oppbygging av mekatronikklaboratorium ved Universitetet i Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2010 | Skriv ut siden